Facebook Twitter Instagram Youtube

Alumnes d’extensió universitàriaLa Universitat a l’Abast de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dóna cobertura a diferents Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, associacions formades per gent gran l’objectiu de les quals és oferir formació dirigida a aquest grup. Així mateix, la UAB té representació de ple dret en el Consell Interuniversitari de l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA).

Les Aules de Gent Gran a Europa van començar al 1969 a Tolosa de Llenguadoc, on un professor de sociologia de la Universitat, Pierre Vellas, va observar que molts dels seus companys, un cop jubilats, experimentaven un ràpid deteriorament de les seves facultats físiques i mentals. Preocupat per aquesta situació va decidir crear una Aula amb un programa específic orientat al manteniment de les capacitats intel·lectuals d’aquets jubilats. Fa més de quinze anys es va formar l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure que va emprendre el camí cap a l’ampliació de coneixements culturals per a la gent gran. El 17 d’octubre de 1996 va tenir lloc l’obertura oficial del curs de l’Aula Temps Lliure, a la seu de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UAB) de la Casa de la Convalescència de l’Hospital de Sant Pau.

A l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es porten a terme visites a l’herbari, al gabinet Salvador i a l’exposició Salvadoriana per als alumnes, com a complement a la formació rebuda en aquestes Aules. La professora d’aquests cursos, la Dra. Carme Tomàs, és biòloga i professora emèrita de la UAB i dóna classes de Biologia general i darrerament de Botànica i Ecologia Evolutiva. Imparteix el curs titulat “L’aparició i l’evolució del regne vegetal”. Per a més informació d’aquest curs podeu consultar aquest enllaç.