Facebook Twitter Instagram Youtube

Fibres vegetals. Les plantes ens ajuden a viure

Durada: del 27 de juny de 2008 al 30 de novembre de 2009.

Les fibres vegetals formen part de la nostra evolució cultural i del nostre progrés econòmic. En aquesta exposició us convidem a reflexionar sobre els usos de les fibres a la conca mediterrània, segons les plantes que ens les proporcionen i segons l’ús que en fem. Les trenes permeten fer cordes que uneixen objectes separats en l’espai, les trames i els ordits reuneixen les fibres de manera que s’estenguin en superfície, les fibres poden entrellaçar-se amb tiges més dures per fer cistells, també fem servir palmes blanquejades per a les grans celebracions…

L’exposició vol ser, a més, un homenatge a la feina i l’habilitat dels artesans, a la seva imaginació per inventar eines per dominar les fibres i als oficis que han permès desenvolupar infinites solucions a partir de simples fragments vegetals.

Més informació: dossier de premsa