Facebook Twitter Instagram Youtube

De la curiositat a la prospectiva. Tres segles d’interpretació de la natura

Durada: del 15 de juny al 26 de setembre de 2004.

Aquesta exposició intenta reflectir els paradigmes dominants en la concepció de la natura els tres darrers segles i com han estat plasmats en les col·leccions naturalistes catalanes.

El sociòleg francès Edgar Morin concep la Terra (la Natura) com una pàtria; altres la conceben com un mercat. Alguns la respecten com a cosa sagrada; altres n’abominen com a cosa corrupta o com a vall de llàgrimes. Les concepcions i interpretacions de la natura canvien i han canviat segons els temps i les cultures.

Les col·leccions naturalístiques ens testimonien com han canviat aquestes concepcions, tant pels objectes aplegats com per la manera d’organitzar-los i ordenar-los. En el segle XXI l’únic paradigma possible hauria de ser el de la sostenibilitat i la preservació de la biodiversitat. El possible abast i les limitacions inherents a aquest paradigma queden recollides al final de l’exposició.

Més informació: dossier de premsa