Facebook Twitter Instagram Youtube

Ús de l’herbari

VISITES A L’HERBARI

L’herbari BC de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) disposa d’una sala de consulta destinada a aquells investigadors que vulguin estudiar el seu fons. Aquesta consulta queda restringida…


SOL·LICITUD DE PRÉSTECS

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) només admet sol·licituds de préstec que provinguin d’institucions científiques reconegudes. La petició cal fer-la per escrit mitjançant una…


SOL·LICITUD D’IMATGES

En ocasions, una imatge digital a alta resolució d’un espècimen pot ser suficient per als investigadors. En aquest cas cal fer una petició d’imatges al conservador de l’herbari BC, la Dra…


MOSTREJOS DESTRUCTIUS

Les col·leccions de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) es mantenen amb la finalitat de compatibilitzar la seva conservació amb el seu ús per a la investigació científica. La intenció…