Facebook Twitter Instagram Youtube

GBIF

GBIF (Global Biodiversity Information Facility) és una iniciativa internacional amb l’objectiu de posar en línia, de forma gratuïta, tota la informació disponible sobre la biodiversitat arreu del món. Aquesta xarxa actua només com a servidor de tots aquests registres, ja que les dades sempre es mantenen sota el control de la institució d’origen, que és qui decideix quines dades i amb quina precisió geogràfica les posa a disposició dels usuaris.

L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) hi participa des del 2006 i cada any es fa una nova exportació de dades. Actualment la quantitat de plecs i mostres d’herbari disponibles a GBIF és de 77.253 registres. Les col·leccions representades són:

HerbarisNombre d’espècimens
Herbari general59.580
Col·leccions històriquesCadevall8.224
Trèmols3.494
SBB1.211
ICHN1.202
Ruiz & Pavón690
Sennen429
Vayreda10
Altres col·leccionsCuatrecasas415
Herbari de líquensLiquenoteca general1.796
Calicials Exsiccatae199
Werner3

Hi ha representats 2.681 gèneres i més de 21.000 tàxons. La majoria d’espècimens tenen indicació de país i més del 75% provenen de la península Ibèrica o del Marroc.

Les dades es troben allotjades al servidor del node espanyol de GBIF mitjançant la plataforma IPT (Integrated Publishing Toolkit), agrupades en tres conjunts: BC (herbari general), BC-Histórico (inclou les col·leccions històriques i les altres col·leccions) i BC-Lichenotheca (inclou les col·leccions de líquens). Podeu consultar totes les dades d’aquestes tres col·leccions al portal nacional o internacional de GBIF. Aquestes dades es troben sota la llicència Open Data Commons Attribution License (ODC-By).