Facebook Twitter Instagram Youtube

Col·leccions de l’herbari

HERBARI GENERAL

La col·lecció principal de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) conserva plantes vasculars recol·lectades per la majoria dels botànics interessats en la flora del nord-est peninsular. Un…


COL·LECCIONS HISTÒRIQUES

Al llarg de la seva història l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) ha anat adquirint, en molt bona part gràcies al seu fundador Pius Font i Quer, herbaris recol·lectats entre el segle XVII i principis del…


ALTRES HERBARIS

En aquesta categoria s’inclouen aquelles col·leccions no històriques segregades de l’herbari general per la seva procedència (plantes cultivades o tropicals) o tipologia (llavors o fruits). Inclou…


HERBARI DE LÍQUENS

Biològicament, els líquens són el fruit d’una simbiosi entre una o més espècies de fongs (micobiont) i una o més espècies d’algues (fotobiont). Encara que des del punt de vista…


HERBARI DE FONGS

La col·lecció de fongs fa referència, majoritàriament, als cossos fructífers i altres estructures reproductores. En pocs casos es conserven restes del miceli, excepte en mixomicets i fongs…


HERBARI DE BRIÒFITS

L’Institut Botànic de Barcelona (IBB) conserva una important brioteca que conté més de 7.000 exemplars. En aquesta, no hi ha distincions entre hepàtiques i molses de manera que els…


HERBARI D’ALGUES

Existeixen dos tipus de col·leccions d’algues a l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) d’acord a la seva conservació: una formada per material deshidratat i muntat com a plec…