Facebook Twitter Instagram Youtube

Digital CSIC


Digital CSIC és el repositori institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través del qual s’organitza, s’arxiva, es preserva i es difon la producció intel·lectual resultant de l’activitat investigadora del CSIC.

La biblioteca s’encarrega de l’arxiu delegat dels treballs recents i retrospectives dels investigadors de l’Institut Botànic de Barcelona. Per a això realitza un seguiment de la producció científica del personal del centre, crea registres normalitzats dels treballs a Digital CSIC i, si les polítiques editorials ho permeten, diposita el text complet d’aquests treballs.

Des de la Biblioteca se sol·liciten també els permisos editorials necessaris per a publicar treballs en Digital CSIC quan les normes editorials no són clares sobre aquest tema.

A més, la biblioteca assessora als seus investigadors sobre les polítiques d’accés obert que han de complir per tal d’obtenir ajudes a la recerca, sobretot pel que fa a el programa de la Unió Europea Horitzó 2020.

Accés a Digital CSIC