Facebook Twitter Instagram Youtube

Catàleg


Fons

En l’actualitat són consultables a través del Catàleg de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) els fons personals dels botànics Joan Cadevall Diars i Josep Cuatrecasas Arumí, així com els registres dels manuscrits de l’obra Flora de Catalunya del fons Junta de Ciències Naturals. Són consultables parcialment els documents dels botànics Carlos Pau Espanyol i Frederic Trèmols Borrell. La resta de documents de l’arxiu estan en fase d’inventari i ordenació.

Catàleg de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC

Quadre de classificació

Es pot navegar a través del quadre de classificació del Fons de l’Arxiu de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) visitant la següent pàgina de la Xarxa de Biblioteques del CSIC. Dins del menú desplegable, seleccioneu l’opció Archivo del Instituto Botánico de Barcelona.